Opportunity can be found in change

Nu de eerste corona-kruitdampen langzaam lijken op te trekken, dient zich een nieuwe fase aan. De focus komt meer te liggen op duurzame adaptatie aan de huidige situatie, en het ontdekken van eventueel nieuw ontstane kansen. Daarbij verschilt het toekomstperspectief van organisatie tot organisatie. Hoe kun je je bedrijf gezond houden tijdens een crisis én zo snel mogelijk inspelen op de kansen die ontstaan? Met een groep gepassioneerde ondernemers en innovative denkers van netwerk community KULA diepten Emma van der Meulen en Nick Mastenbroek dat onderwerp uit. In dit artikel de belangrijkste inzichten.

Crisis is een katalysator voor verandering

Een crisis is per definitie een verandering ten opzichte van de tot dan toe geldende status quo. Als gevolg daarvan is het tevens een periode waarin de kaarten opnieuw geschud worden. Een crisis jaagt zo verandering aan en dat betekent nieuwe kansen en mogelijkheden voor degene die erop let. Vaak gebeurt dit door bestaande bewegingen te versnellen, zoals in dit geval digitalisering. Werkgevers zijn noodgedwongen in experimenten gestapt met werken op afstand, daarbij geholpen door een veelheid aan communicatiemiddelen. De resultaten daarvan zullen blijvend van invloed zijn op hoe we werk organiseren. Dat geldt voor werkgevers, maar ook voor alle werkenden. Die hebben inmiddels hun thuiswerkplek tiptop ingericht en merken dat verbinding leggen, contact houden en samenwerken met collega’s op afstand prima mogelijk is. In ieder geval, in zekere mate.

“Deze crisis geeft zo gelegenheid om vertrouwde gewoontes in te ruilen en nieuwe routines een kans te geven. Een groot deel van de wereldbevolking heeft een vorm van quarantaine ervaren. Nu maatregelen voorzichtig versoepeld worden, wordt duidelijk dat de wereld waarin we terugkeren een andere is dan degene die we achterlieten.” Begint Nick, die zich nu richt op innovatie, digitalisering en scale ups bij nlmtd maar ooit geschiedenis studeerde. “The Great Lockdown zal blijvend sporen achterlaten, net zoals eerder de Grote Depressie van de jaren dertig en de Grote Recessie van begin deze eeuw dat deden. Dat betekent ook dat er kansen liggen voor degenen die zich snel aanpassen.” Emma: “Wachten is dus verliezen!”  

Dat er kansen liggen in een crisis zien we bijvoorbeeld aan Uber, Airbnb en Adyen: allen opgericht in of kort voor de laatste crisis en moesten dus als jonge organisatie zien te dealen met een context die vele, meer volwassen, bedrijven het hoofd kostte. Maar in plaats van ten onder te gaan, overleefden ze en maakte vervolgens een stormachtige groei door. Dat is geen toeval. Beginnende bedrijven zijn een stuk wendbaarder dan corporates en kunnen daardoor veel sneller reageren op bedreigingen en inspringen op kansen. Dat bleek ook weer in de workshop. Terwijl de meeste gevestigde organisaties nog vol in crisis modus zitten, waren de ondernemers in de workshop al met name bezig met het zoeken naar nieuwe kansen.


De drie fasen van crisismanagement

Emma: “Elk bedrijf reageert anders op een crisis, maar grofweg kan je de benodigde acties indelen in drie fases. Stap 1 is de basis: het hoofd boven water houden. Je doel is vooral snel zicht krijgen op de meest urgente impact van de crisis op je organisatie, zodat je de heetste kolen direct uit het vuur kan halen. In stap twee verschuift het accent op herstel van je organisatie: in contact blijven met je klant en snel en adequaat je organisatie opnieuw indelen. Deze stap is cruciaal, vooral doordat hij de voorwaarden schept voor stap drie: Het herkennen en verzilveren van kansen die de nieuwe realiteit met zich meebrengt.”

Nick vult aan: “Alle fases zijn natuurlijk relevant, maar het is goed om scherp te krijgen welke op dit moment het meeste voor je speelt en hoe je zo snel mogelijk de focus kan verschuiven van stap 1 naar 2 en 3. Vraag je af wat de meeste impact heeft op jouw organisatie. Het feit dat je niet fysiek met je team bij elkaar bent op kantoor? De problemen die optreden in je productielijn? Of weten je klanten je niet meer te vinden? Ga kritisch na welke veranderingen de kern van jouw bedrijf het meest raken. Zo houd je de focus en prioriteer je, zodat je niet verdwaalt in de waan van de dag en blijft steken in de eerste fase.”

De drie fasen van crisis management.

Wachten is verliezen: kom in actie, en doe het agile

Aanpassen gaat helaas echter niet vanzelf. In een zo snel veranderende situatie is het gissen wat de blijvende sporen zullen zijn van deze crisis. Niemand heeft immers een glazen bol om te voorspellen welke veranderingen bepalend zijn voor de lange termijn en welke aspecten straks crisisspecifiek bleken. Eén ding is zeker: als niets doet, mis je sowieso de boot.

Nick: “De precieze uitkomsten zijn misschien onzeker. Toch zijn de contouren al wel voorzichtig te schetsen van wereld die ons te wachten staat. Zo is iedereen momenteel online en heeft gemiddeld genomen ook meer tijd dan normaal. Daarom is dit bijvoorbeeld een uitstekend moment om te werken aan je publiek online. Al helemaal aangezien je concurrentie de budgetten waarschijnlijk juist heeft verlaagd en advertenties hierdoor relatief goedkoop zijn. Misschien dat niet iedereen op dezelfde manier bij je blijft hangen als we weer naar buiten mogen, maar onderaan de streep zal je zeker je bereik blijvend hebben vergroot.”

Emma: “Wat elke organisatie daarbij vooral goed in het oog moet houden, is om zo frank en vrij mogelijk in actie te komen, en te werken in korte sprints waarbij je toewerkt naar een concreet eind product. ‘Agile’ dus: neem de proef op de som, begin klein, maar kom wel in actie. Luister en handel vervolgens regelmatig naar de feedback van je klanten op hetgeen wat je ontwikkeld. Ga niet in de onderzeeër zitten om na drie maanden met een ‘nieuw’ product of ‘innovatieve’ dienst op te duiken. Die zijn dan misschien al lang achterhaald.”

Waarom deze workshop?
 Positieve impact maken op de wereld, dat is wat zowel netwerk community KULA  als nlmtd beogen. Een aantal leden van KULA volgden eind april een workshop van nlmtd. De deelnemers kregen inspiratie aangereikt om hun bedrijf nu gezond houden én zich voor te bereiden op succes en innovatie op de lange termijn.

Over KULA: KULA is een netwerk waar authentieke connecties voorop staan. Ondernemers, corporate professionals, creatieven en freelancers met gedeelde waarden en verschillende perspectieven inspireren, verrijken en ondersteunen elkaar door middel van ervaring, kennis en connecties. Regelmatig komen KULA’s bijeen om elkaar verder kunnen helpen en aan te moedigen. Je aansluiten bij KULA betekent je aansluiten bij een netwerk voor persoonlijke en professionele groei, met de focus op geven, delen, samenwerken en ondernemen. Wil jij je bij KULA aansluiten? contact Stephanie Zuure – stephanie@kulasociety.com

Over nlmtd: nlmtd is een netwerkorganisatie met een veelzijdig team van ondernemende specialisten. Graag gaan we in gesprek over de kansen op de korte en lange termijn voor jouw organisatie. We kunnen je helpen met futureproofing om voorbereid te zijn op het nieuwe normaal. Bijvoorbeeld door je organisatie wendbaar te maken, een nieuwe strategie uit te stippelen of een businessmodel door te ontwikkelen. Neem vrijblijvend contact op met Nick via nick@nltmd.com.

More inspiration

Start working on tomorrow today.

With an eye for people, planet and profit.

TOP