Strategie

Traditionele bedrijven worstelen met uitdagingen zoals globalisering, innovaties die elkaar in hoog tempo opvolgen en disruptie van bedrijfsmodellen. Strategie is hierdoor belangrijker dan ooit.

Als bedrijven willen inspringen op nieuwe trends, moeten ze inzicht hebben in een voortdurend breder wordend scala aan strategische factoren. Factoren die allemaal een andere aanpak vergen en waarvoor steeds unieke vaardigheden nodig zijn. Bovendien moeten bedrijven zich kunnen aanpassen als deze factoren veranderen. En bij dit alles moeten ze de concurrentie natuurlijk een stap voor blijven.

De koers van je organisatie is daarom van levensbelang. Want alleen met een duidelijke koers kan je de ambities van je organisatie verwezenlijken. Wij kunnen je helpen bij het ontwikkelen en realiseren van je strategische focus. Duidelijkheid en draagvlak creëren, dat is onze kracht. Zo weet je in deze snel veranderende wereld altijd wat je rode draad is. We hebben een lange staat van dienst op het gebied van strategieontwikkeling voor verschillende sectoren en beschikken bovendien over een diepgaande agile expertise. Hierdoor kunnen wij je snel helpen om de juiste strategische aanpak te formuleren en uit te voeren.

Strategieontwikkeling

Geoptimaliseerd: Overkoepelende Strategie

Wij helpen je om je overkoepelende strategie te optimaliseren. Je behaalt een blijvend concurrentievoordeel doordat we je bedrijf zo goed mogelijk positioneren in je bestaande markt of in aantrekkelijke nieuwe markten. Samen bepalen we waar het beste in geïnvesteerd kan worden, wat je moet ontwikkelen, welke vaardigheden je in huis moet halen en hoe je de gewenste strategische resultaten kunt halen.

Disruptief: Innovatie Strategie

Het verschil tussen een leider en een volger is innovatie. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Het begrijpen van snel opeenvolgende en disruptieve trends is van groot belang. Wat is de invloed van deze ontwikkelingen op je bedrijf? Dat is precies waar wij je mee kunnen helpen. We gaan voor je op zoek naar veelbelovende groeimogelijkheden in aanverwante en onontdekte markten. Ook verkennen we baanbrekende ideeën waarmee je je groei kunt versnellen. Op basis van deze inzichten formuleren we samen een breed gedragen zienswijze over de toekomst van je organisatie. Ook stellen we een uitgebreid plan op waarin wordt beschreven hoe je innovatief kunt zijn in je markt.

Dankzij ons innovatieteam ligt innovatie ook voor jouw organisatie binnen handbereik. Wij bieden services op het gebied van innovatiescouting, innovatiecoaching, en agile business- en propositieontwikkeling.

Agile: Ontwikkeling van bedrijfsmodel en afstemming van vaardigheden

Veel bedrijven vinden het moeilijk om hun bedrijfsmodel effectief aan hun strategische doelen te koppelen. Het bedrijfsmodel is allesbepalend voor gedrag, operationele processen, IT-ontwikkeling en beslissingen van het management. Wanneer het bedrijfsmodel van een onderneming niet is afgestemd op de bredere doelstellingen van het bedrijf, beïnvloedt dit de dagelijkse praktijk van afzonderlijke werknemers. Uiteindelijk ontstaat er dan een onoverbrugbare kloof tussen strategie en uitvoering.

Ons raamwerk voor business design combineert strategische doelstellingen met de (benodigde) vaardigheden binnen je bedrijf. Op deze manier kan je je mensen, bedrijfscultuur, processen, IT-ontwikkeling, bestuursstructuur en organisatiestructuur op elkaar afstemmen.

Gedurfd: Groeistrategie (Go-to-Market strategie en M&A strategie)

Toonaangevende bedrijven passen voortdurend hun groeistrategieën aan. Zo kunnen ze munt slaan uit kansen die zich voordoen in de markt en blijven ze de concurrentie een stap voor. Als je je bedrijf wilt laten groeien en de concurrentie het nakijken wilt geven, zul je hetzelfde moeten doen.

Met onze Go-to-Market-strategie zoeken we samen met jou aantrekkelijke nieuwe markten voor je huidige producten. Ook kijken we of er klantbehoeften zijn die kunnen worden gebruikt om je huidige services te transformeren of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Vervolgens heb je een solide actieplan nodig om deze nieuwe markten te betreden. Je moet klanten targeten via de juiste kanalen en ervoor zorgen dat je scherp geprijsde en geschikte producten met een overtuigende boodschap in de markt zet. Ook op dat gebied staan wij voor je klaar.

 Onze overnamemethodologie heeft zich bewezen in de praktijk. Samen met jou verkennen we de markt en identificeren we potentiële kandidaten. Daarna bepalen we, op basis van strategische criteria, welke kandidaten het meest geschikt zijn voor een fusie of overname. Uiteraard kun je ervan op aan dat wij het due-diligenceproces zorgvuldig uitvoeren.

Effectiviteit: Kostenreductie Strategie

De meeste bedrijven zijn actief op markten waar een felle concurrentie heerst. Een efficiënte beheersing van de kosten is daarom belangrijk. Dankzij onze effectieve aanpak op het gebied van de waardeketen, kunnen we je helpen om een kosteneffectieve en efficiënte waardeketen te ontwikkelen die voldoet aan de behoeften van je klanten. Onze bewezen methodologie bepaalt welke activiteiten in je waardeketen wel en welke activiteiten geen waarde toevoegen. Vervolgens kijken we hoeveel fte, kosten en tijd worden besteed aan deze activiteiten. Op basis hiervan ontwikkelen we hypotheses voor de belangrijkste verbeterpunten en analyseren we deze hypotheses. Dit resulteert in quick wins en structurelere veranderingen op basis waarvan je een kosteneffectieve organisatie kunt ontwikkelen.

Strategy Uitvoering

Gefocust: Strategie uitvoering

De koers van je organisatie bepalen is één ding, maar waar het natuurlijk om gaat is dat je je strategische doelstellingen behaalt. Onze specialisten staan altijd voor je klaar om ervoor te zorgen dat je strategie ook echt resultaat oplevert. We zijn namelijk niet alleen experts op het gebied van strategieontwikkeling, we zijn ook gespecialiseerd in operationele uitvoering.

Impact: Maatschappelijk verantwoord

Tegenwoordig draait het bij de meeste bedrijven al lang niet meer alleen om winst. Ze willen hun werk ook op een verantwoorde manier doen en een maatschappelijke impact maken. Dat kan alleen als waardecreatie en duurzaamheid hand in hand gaan. Als bedrijven zo te werk gaan, creëren ze vertrouwen en transparantie. Dit resulteert in betrokken werknemers, wat kan leiden tot een concurrentievoordeel. Onze specialisten zijn bevlogen met de wereld om hen heen en vinden het belangrijk om een maatschappelijke impact te maken. Ze helpen je dan ook graag verder als jij met jouw bedrijf de weg naar maatschappelijk verantwoord ondernemen wilt inslaan.

Digitaal

Service design, data science, IoT, machine learning, AI, wereldwijde platformen, SAAS, PAAS, IAAS, kwantumcomputers, etc. etc. Modewoorden? Zeker. Hebben ze gevolgen voor jouw bedrijf? Geen twijfel mogelijk.

Het is bijna onmogelijk om de snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën bij te houden, laat staan dat je weet welke positieve of negatieve gevolgen deze hebben voor je bedrijf. Na twee tot drie jaar is 50% van de kennis van softwareontwikkelaars alweer achterhaald. Wij vinden dat bedrijven een mechanisme moeten hebben dat nieuwe technologieën en concurrenten in de markt identificeert. En dat je digitale strategie aanpast op basis van recente ontwikkelingen.

Ook vinden we dat de ontwikkeling van nieuwe skills in je organisatie allesbepalend is voor je succes in de toekomst. Wil je weten welke cruciale skills jouw bedrijf nodig heeft? Neem dan contact met ons op. Door samen met je mensen te werken aan projecten, ontwikkelen onze specialisten de benodigde skills bij je medewerkers. De kennisoverdracht vindt dus plaats in de praktijk, terwijl we waarde toevoegen aan je organisatie.

Digitale Strategie

Een goede digitale strategie geeft een duidelijke koers aan. Leidinggevenden kunnen deze koers gebruiken om digitale initiatieven te sturen. Bij het uitstippelen van deze koers moet je eerst bepalen wat voor soort digitale strategie je wilt volgen. Wil je een digitale strategie voor de ontwikkeling van nieuwe producten en services? Ben je van plan om de interne processen van je organisatie te digitaliseren? Of wil je je organisatie volledig digitaliseren – dus niet alleen je interne processen maar ook al je klantgerichte activiteiten?

Onze experts kunnen je helpen een strategie te formuleren die je een duidelijke koers geeft. Uiteraard zorgen we ervoor dat de strategie altijd kan worden aangepast op basis van nieuwe technologische ontwikkelingen of veranderingen in de verwachtingen van klanten.

Ontdek onze andere Diensten: