#planetproof

Creëren van emissievrije organisaties. Wij ondersteunen organisaties in de transformatie naar een duurzame, circulaire toekomst.

Organisaties willen “Planet proof” worden. Zero Emission is het motto. Maar dat roept vragen op. Waarom willen we dit, wat willen we bereiken en hoe gaan we dat bereiken? Waar staan we en wat betekent dit voor de samenwerking met onze partners in de value chain?

nlmtd heeft een iteratieve aanpak en maakt gebruik van een “zero emissie maturity model”. Dat helpt organisaties deze vragen te beantwoorden en te innoveren. We kijken naar de purpose, helpen met het vaststellen van de SBTI-doelstellingen en vertalen dat naar een programma. Wat we zoeken is een klant die wil leren en experimenteren. Het startpunt bepalen we samen.

Engie, ING, Port of Rotterdam, Wärtsilä – Electrificeren binnenvaart

Uitdaging

Binnenvaart is efficiënter dan vrachtverkeer. Een gemiddeld binnenvaartschip vervoert de lading van 52 vrachtwagens en stoot 30 procent minder CO2 uit. Er is echter natuurlijk alleen wel nog steeds sprake van emissies. Kunnen we daarom niet in één keer een grote stap nemen?  Door de binnenvaart te elektrificeren, wordt dat mogelijk. Niet van veel, naar minder, maar van veel naar emissievrij.

Aanpak

nlmtd hielp haar opdrachtgever om deze ambitie te concretiseren en waar te maken. Stapsgewijs, risico’s in kaart brengen en mitigeren. Met eco-systeem partners samenwerken en innoveren. Dat heeft geleid tot de oprichting van Zero Emission Services (ZES) die de binnenvaart gaat elektrificeren. De oplossing is in de basis simpel. De aandrijflijn van binnenvaartschepen transformeren van fossiel naar elektrisch en het inrichten van oplaadpunten waar schepen kunnen ‘tanken’.

Resultaat

Vanzelfsprekend zijn er nog vele stappen te nemen, maar het “design” staat, het doel en de richting zijn helder, we zijn onderweg!

Buurkracht – ontwikkeling business model

Uitdaging

Uiterlijk 2050 moeten alle huishoudens van Nederland aardgasvrij zijn, zo stelt de in 2018 ondertekende Klimaatwet. Een ongekende uitdaging, waarin overheid, bewoners en bedrijven zullen moeten samenwerken om een energietransitie in gang te zetten. De gemeenten zijn hierbij aangewezen als regisseur, maar het opstellen van dergelijke plannen vraagt niet alleen om financiële en technische expertise; het vergt ook de betrokkenheid vanuit de bewoners en huiseigenaren zelf.  

Aanpak

Stichting Buurkracht heeft uitgebreide ervaring in het verbinden van buren en buurten, en wist al in meer dan 500 buurten bewoners te betrekken bij planvorming, besluitvorming en uitvoering van buurtacties. nlmtd ontwikkelde samen met deze klant een propositie waarin hun bewezen methode voor burgerparticipatie wordt toegepast om gemeenten te ondersteunen in de energietransitie: van planvorming tot uitvoering.

Resultaat

Na een coöperatieve ideation fase en een iteratieve pilotfase, sloten de eerste gemeenten zich binnen enkele maanden aan als betalende klanten. Na afronding van de eerste succesvolle trajecten, en uitgebreide business development en doorontwikkeling, heeft nlmtd stapsgewijs de kerntaken overgedragen aan de klant, en konden zij zelfstandig verder met het uitbouwen van de nieuwe propositie, op weg naar aardgasvrije gemeenten.