#foodtransition

Wij helpen organisaties bij de transformatie richting een toekomstbestendige voedselketen voor mens, bedrijf en natuur.

nlmtd heeft de strategie, innovatie en transformatie expertise om jou te helpen beter te worden in voedselproductie, distributie en consumptie. Beter worden betekent dat wij helpen verspilling voorkomen. Wij spelen in op de voorkeuren van consumenten en markten.

De inkoop wordt aangepast en wij helpen de supply chain transparanter en wendbaarder te maken. Wij helpen jou met de digitale transformatie. Dit leidt uiteindelijk tot commerciële excellentie voor jouw bedrijf. Wij kunnen jouw organisatie begeleiden om een goede balans te brengen in de bijdrage aan een betere wereld, jouw klanten, jouw personeel en andere stakeholders.
Bovendien helpen wij om de doelstellingen van SDG12 bereiken, door verantwoordelijk te produceren en consumeren.

ISS Corporate Garage & Barclays

Uitdaging

ISS was op zoek naar oplossingen om voedselverspilling tegen te gaan in de bedrijfskantines bij hun belangrijkste internationale klanten. Barclays bank was de eerste pilotklant die deel wilde nemen aan een innovatieprogramma.

Aanpak

ISS werd geïntroduceerd bij Winnow, een toonaangevendepionier op het gebied van voedselverspilling, die AI toepast om professionelekeukens te helpen bij het meten van voedselverspilling, het analyseren van deoorzaken ervan en het geven van bruikbaar advies om verspilling te voorkomen.De Winnow-oplossing werd geïmplementeerd en geschaald dankzij de nauwesamenwerking met ISS.

Resultaat

Marc Zornes, CEO van de geselecteerde oplossing Winnow zei: "Het 100 dagen pilotprogramma" van ISS en de manier van werken bleken zeer gunstig voor Winnow, om bij te dragen aan de relevante uitdagingen waarmee ISS op mondiale schaal werd geconfronteerd. Samen hebben we deze kunnen oplossen. Onderweg leerden we hoe we een zakelijke samenwerking beter kunnen stimuleren door middel van programmafacilitatie. We waren allemaal onder de indruk van hoe we samen onze impact konden vergroten”.

Global leader in food & agribusiness - Gebrek aan inzicht in winstgevendheid van klanten

Uitdaging

Gebrek aan controle over commerciële processen, resulterend in lagere marges en het niet halen van groei doelstellingen. Wereldwijde recessie en slimmere consumenten hebben effectieve prijsstrategieën belangrijker dan ooit gemaakt. Het potentieel van digitaletechnologie wordt niet volledig benut.

Aanpak

Onze bewezen 4-stappen aanpak stelde het bedrijf in staat de klantsegmentatie te verbeteren,de afstemming op hun portfolio van producten en diensten te verbeteren en deze producten te verkopen door een effectiever verkoopteam.
Dit leidt uiteindelijk tot een aanzienlijke marge verbetering
Stap 1. Bepaal waar u wilt concurreren. Ontwerp van commerciële strategie - klant- en marktsegmentatie.
Stap 2. Bepaal voor welke waardepropositie u wilt concurreren. Het portfolio van oplossingen (producten en diensten) afstemmen en innoveren.
Stap 3. Bepaal hoe u wilt concurreren. Organisatie- en capaciteitsverbetering - ontwikkeling van uitmuntende verkoop.
Stap 4. Bepaal hoe u voortgang en prestaties kunt meten. Prestatiemanagement.

Resultaat

Segmenten met verschillende strategische waarde worden gedefinieerd en geprioriteerd door uitgebreide klant- en marktanalyses. Verbeteringen op lange termijn geïdentificeerd evenals quick-wins, jaarlijkse margestijging tussen 5-15%. Cultuurverandering van het commerciële team naar een meer opwaarden gebaseerde benadering. Creëren van een efficiënte en gefocuste verkooporganisatie met een uitgelijnd wereldwijd prijsmodel.

leading, sustainable agricultural innovation and technology company: Ontwikkeling van een doelgerichte innovatiestrategie en actieagenda

Uitdaging

De strategie van het bedrijf strookt niet met het gewenste Purpose en het duurzaamheids imago. Gebrek aan executiekracht.

Aanpak

nlmtd hielp deze organisatie om een ​​Purpose te definiëren dat past bij hunkern activiteiten en hielp het praktisch te maken door een actieagenda en een'call to action'-shop te definiëren. Workshop design: Specifieke gebieden gedefinieerd die passen bij hun kernactiviteiten en duurzaamheidsdoelen. Het doel van de organisatie gedefinieerd op basis van input van ontwerpsessies en nieuwe inzichten. Beoordeel de fit tussen de (nieuwe) Purpose van de organisatie en de huidige realiteit.
Actie agenda sessie: vaststellen middelen en activiteiten die nodig zijn om het doel in de hele organisatie te implementeren. Bepaald hoe de impact van het (nieuwe) Purpose zou worden gecommuniceerd en gemeten

Resultaat

Waarde geleverd Actieagenda om te handelen op basis van nieuw ontwikkelde Purpose Driven Innovatie strategie. Beter voor talent attraction en retention. Meer klantloyaliteit met verbeterde merkpositie