#energytransition

Wij helpen energie- en utiliteitsbedrijven bij het realiseren van hun doelstellingen in de transitie naar een nieuwe energiemix en energiesysteem

Met een jarenlange ervaring in de energie en utiliteitssector zijn we in staat om snel, pragmatisch en succesvol ondernemingen te helpen met de uitdagingen die de energietransitie dagelijks biedt. Van planvorming tot uitvoering, waarbij we de nadruk leggen op het laatste. Plannen geven de noodzakelijke richting, in de uitvoering zit vaak juist de uitdaging. Immers, een groot deel van de plannen sneuvelt voordat deze het gewenste resultaat gebracht hebben.
Nlmtd helpt deze resultaten te boeken middels onze expertise in strategie, innovatie en transformatie op het snijvlak van de klant, operatie en IT.

Fudura – Propositieontwikkeling laadpalen

Uitdaging

Binnenvaart is efficiënter dan vrachtverkeer. Een gemiddeld binnenvaartschip vervoert de lading van 52 vrachtwagens en stoot 30 procentminder CO2 uit. Er is echter natuurlijk alleen wel nog steeds sprake van emissies. Kunnen we daarom niet in één keer een grote stap nemen?  Door de binnenvaart te elektrificeren, wordt dat mogelijk. Niet van veel, naar minder, maar van veel naar emissievrij.

Aanpak

Allereerst heeft nlmtd, binnen 10 dagen, met onze rapid innovation canvas methodiek het innovatieplan voor elektrisch vervoer opgesteld. Vervolgens zijn, op basis van dit plan, een aantal kritische randvoorwaarden voor succes vastgesteld en gerealiseerd. Dit waren de bemensingen positie van het innovatieteam, de funding voor een bepaalde periode en de juiste besturing. Daarna heeft nlmtd de concept en design fases voor de nieuwe elektrisch vervoer proposities geleid ism enkele eigen medewerkers van de klant. Gedurende het project werden langzaam kritische rollen overgedragen aan de klant nadat deze duidelijk uitgewerkt waren en er goede kandidaten beschikbaar kwamen.

Resultaat

Zeer snelle go-to-market van nieuwe propsities (< 3 mnd). Na 6 maanden voor 2 proposities launching customers en voor een daarvan reeds 5 betalende klanten. Een agile framework waar binnen het innovatieteam van onze klant in staat is snel nieuwe ideeën in de markt te testen en verkopen.

NL Energie klant – Ontwikkeling data dienstverlening

Uitdaging

Door een groeiende klantbehoefte een aantal jaar geleden heeft deze klant in korte tijd een dienstverlening ingericht. Er werd vastgesteld dat er veel potentie zit in deze dienstverlening, maar het was nog onduidelijk waar deze potentie precies zat en hoe dit ingericht zou moeten worden om schaalbaar te worden. Op dat moment waren er onduidelijke werkprocessen, onvoldoende kwaliteit en weinig overzicht in klantcontracten en behoeften.

Aanpak

nlmtd is daarom gevraagd om deze klant op twee manieren te ondersteunen, namelijk met (1) Begeleiding in de ontwikkeling van de datadienst en (2) Strategie bepaling en go-to-market
1. nlmtd heeft een nieuwe strategie vastgesteld voor de ontwikkeling van deze dienst. Onderdeel hiervan was het vaststellen van een nieuwe prijs, product voorwaarden, opbouw van de dienstverlening, klant benadering en interne processen. Daarnaast heeft nlmtd er ook voor gezorgd dat standaardprocessen zoals sales, facturatie en klantcontact zijn verbeterd voor deze dienst.
2. Als Product Owner was nlmtd ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de dienstverlening en de communicatie met alle stakeholders, zowel intern als voorklanten. nlmtd heeft met deze rol in het bedrijf voor het eerst een brug geslagen tussen de business en IT afdeling door een nauwe samenwerking te faciliteren. Daarnaast bestond deze rol uit verantwoordelijkheden zoals complex stakeholdermanagement, interne rapportage, contractonderhandelingen en aansturing van het development team

Resultaat

Stabiele en professionele datadienst waarmee een snel stijgende omzet gerealiseerd wordt bij bestaande en nieuwe klanten. Verder opgeleverd: werkprocessen, facturatie en klantcontact Go-to-market, en de waarde potentie vastgesteld voor de belangrijkste klantsegmenten

Nederlandse Utility – afsplitsing activiteiten

Uitdaging

De organisatie was verplicht om bepaalde activiteiten af​​te splitsen vanwege aanstaande wetgeving. Er was beperkte ervaring met het identificeren van de impact, aanpak en programmamanagement om dit project te leiden.

Aanpak

Ontwikkeling van een effect beoordeling van de activiteiten en mensen die moesten worden gereorganiseerd. Ontwikkeling van mogelijke scenario's. Ontwikkeling van een goed gestructureerd programmaplan met belangrijke mijlpalen, activiteiten, werkstromen, risico's, afhankelijkheden en bestuursstructuur. Opzetten van een sterk programma managementbureau dat de voortgang en het budget nauwlettend volgde en mogelijke problemen aan de stuurgroep voorlegde om tijdige en juiste besluitvorming te waarborgen. Voortdurend bijsturen van planning en aanpak op basis van nieuwe ontwikkelingen.

Resultaat

Dit programma is op tijd en binnen budget opgeleverd. De verschillende werkstromen werkten zeer nauw samen en waren zich bewust van de invloed van activiteiten in hun werkstromen op andere werkstromen

Nederlandse Utility & Telco – Smartmeter uitrol

Uitdaging

De organisatie heeft besloten een netwerk uit te rollen voor(semi) publieke assets, waaronder slimme meters, openbare verlichting en energie netwerken. Budget was krap, planning ambitieus en de stakeholder groep was groot.

Aanpak

Ontwikkeling van een gestructureerd programma plan met belangrijke mijlpalen, activiteiten, werkstromen, risico's, afhankelijkheden en bestuursstructuur. Ontwikkeling van een businesscase en een waarde traceringstool om het budget te beheren. Opzetten van een sterk programma management bureau dat de voortgang en het budget nauwlettend volgde en mogelijke problemen aan de stuurgroep voorlegde om tijdige en juiste besluitvorming te waarborgen. Voortdurend bijsturen van planning en aanpak op basis van nieuwe ontwikkelingen  

Resultaat

Dit programma (€ 100M +) werd op tijd en binnen budget opgeleverd. Alle stakeholders waren zeer tevreden over de voortgang en inzichten tijdens het programma.