Van binnen en buiten

Toekomstbestendigheid rust in onze visie op twee pijlers. Binnen de interne pijler dient jouw organisatie er allereerst voor te zorgen dat zij zelf relevant blijft door toegevoegde waarde voor haar klanten te creëren.
Ook heeft jouw organisatie samen met jouw medewerkers een gedeelde verantwoorde- lijkheid voor hun employability.

Maar die interne pijler kan niet bestaan zonder de externe pijler, die de planeet en de maatschappij omvat. Dit zijn beide factoren die het directe kortetermijnbelang van jouw organisatie overstijgen. Ze dient dus een positieve of ten minste een neutrale impact te hebben op het voortbestaan van onze planeet, bijvoorbeeld op het vlak van resources. En voor duurzame waardecreatie dient je organisatie ethisch om te gaan met de belangen van stakeholders als concurrentie, klanten, leveranciers en partners in de markt. Oftewel, het gaat in alles om een langetermijnbalans tussen people, planet en profit.

Word futureproof met nlmtd

Word een vliegeraar

Toekomstbestendigheid vergelijken wij met vliegeren. Een vlieger maakt duurzaam gebruik van een natuurlijke bron: de wind. En je moet de vlieger continu bijsturen op de variërende richting en kracht van die wind. Voor een organisatie bestaat het vliegerdoek uit wat wij de ‘Veerkrachtige Vier’ noemen:verrichten, verbeteren, vernieuwen en veranderen. En om hier een optimale kracht uit te halen gebruik je vliegerstokken: purpose, strategie, leiderschap en middelen.

Met behulp van deze organisatorische succesfactoren creëren we een lerende organisatie. Waarin jouw medewerkers met bezieling, plezier en focus tot high performance komen.

nlmtd word vliegeraar

onze diensten

Wij helpen organisaties om toekomstbestendig te worden met expertise op de
volgende gebieden: