Lego

Er zijn meerdere dingen die ons bij elkaar brengen als nlmtd.

Energie voor de toekomst 

Wat ons bij nlmtd bindt is dat we allemaal geloven dat je goed moet zorgen voor onze planeet. Dit ‘planet proof’ denken vormt een belangrijke pijler binnen ons gedachten goed rondom toekomstbestendigheid. Als je kijkt naar onze adviespraktijk zie je dan ook dat veel trajecten gaan over strategie, innovatie en transformatie in de energiesector, waar een fundamentele transitie nodig is.                     

Maar nu even terug naar ons Hollands landschap

Wat je als presentje toegestuurd gekregen hebt, symboliseert een serie aan gedachten die hieronder is beschreven. Maar allereerst draait het natuurlijk gewoon om het plezier van het bouwen. Nederland is onbewust een voorloper in waar de wereld naartoe gaat. Er wordt namelijk voorspeld dat binnen tien jaar 70% van de wereldbevolking, zo’n 6,5 miljard mensen, in metropolen woont die zich in laaggelegen delta’s bevinden. Daar zullen zij blootgesteld zijn aan een dubbel risico: de stijging van de zeespiegel als gevolg van een veranderend milieu, en de bodemdaling die nog steeds voortschrijdt door tektonische beweging en gevolgen van de ijstijd. De infrastructuur in deze metropolen moet gebouwd worden met een toekomstbestendige visie. Het water ende klimaat invloed komt van rivier en zee, terwijl onze energie van land en zeeen uit de lucht komt. De materialen die gebruikt worden in de bouw zullen beperkt en daarom circulair moeten zijn. Tegelijkertijd maken we ook een digitale transformatie door die ons in staat stelt om alles te meten, visualiseren en optimaliseren in ontwerp en gebruik. 

Aan de slag met Lego

Kortom, het zijn interessante tijden. En dit hebben we geprobeerd terug te laten komen in een gelukkig iets eenvoudiger bouwwerkje van Lego. Zoals je wellicht weet is dit een bedrijf dat zichzelf sinds 1932 al meerdere malen opnieuw heeft moeten uitvinden. Recent hebben zij de ambitie uitgesproken om binnen tien jaar al hun steentjes circulair te produceren, iets waarop nu al snel voortgang wordt gemaakt. Daarnaast gooit vrijwel nooit iemand een legosteentje weg, ze worden van generatie op generatie doorgegeven. Duurzaamheid ligt in de kwaliteit van hun product, wat direct meetbaar is aan het aantal veilingen van Lego op Catawiki.  Ons zelfontworpen nlmtd-presentje van dit jaar laat dus een typische Hollands plaatje zien waar we in balans leven met het water. Beschermd door een dun laagje duin. De energietransitie, waarbij nlmtd nauw betrokken is, wordt gesymboliseerd door wind-op-zee, zonnecellen, bomen en groen, maar ook door het (ondergrondse) netwerk voor transport van energie, in de vorm van elektronen en moleculen, van opwekkingslocatie naar de gebruiker. Wij hopen dat het bouwen je vooral plezier zal opleveren. En dat het je ook een klein moment zal doen stilstaan bij de periode van transitie waarin we leven en de interessante uitdagingen die daarbij horen.