"Nu doen, wat nu kan!"

Futureproof Sustainability Frontrunners - a series

Written by
Marthe Posthumus
Written by
Boudewijn van Silfhout
On
March 1, 2021
February 26, 2021

"Nu doen, wat nu kan!"

Futureproof Sustainability Frontrunners - a series

Interview met
Branko Schuurman - DHL
On
March 1, 2021
February 26, 2021

Maak kennis met onze serie over en met sustainability frontrunners. Het doel van de serie is de zichtbaarheid van de voorlopers op het gebied van zero emission en hun aanpak te vergroten en de followers te inspireren. Hoe vullen zij hun rol in? Welke adviezen geven ze?  

Vandaag: Branko Schuurman Vice President International & Strategy van DHL Parcel. In zijn rol heeft hij naast zijn business verantwoordelijkheid, ook de taak om DHL te helpen CO2 neutraal te worden. Al sinds 2007 is DHL actief bezig haar CO2 footprint te reduceren en hebben ze zich in 2017 uitgesproken voor het Parijs Klimaat akkoord. CO2 neutraal in 2050! De inspanningen van DHL gaan echter verder. Naast hun focus op CO2 reductie, wordt het wereldwijde DHL netwerk ook ingezet om bij grootschalige calamiteiten bijstand te verlenen. In dat kader wordt ook samengewerkt met de UN.

Hoe lukt het Branko om nu resultaten te boeken? Hoe werkt dat in een bedrijf met meer dan vijfhonderdduizend medewerkers en waar 3% van het BNP van de wereld door DHL’s handen gaat? Waar de economische realiteit gecombineerd moet worden met duurzame doelstellingen. We stellen Branko vier persoonlijke vragen.  

Wat adviseer je organisaties die starten met sustainability?

Branko antwoordt meteen. “Doen, wat nú kan! En soms zelfs doen wat nog niet kan. Zoals je begrijpt zijn wij en onze klanten verantwoordelijk voor veel bewegingen. In de lucht, op zee en op de weg. De hieraan gerelateerde uitstoot wilden we terugdringen, maar hoe wisten we nog niet. Elektrische vrachtwagens kenden we niet en over vliegtuigen hoeven we het al helemaal niet te hebben. Maar wat kan dan wel? Dat betekent: gaan voor wat wél kan en daarom kozen we in eerste instantie voor het transport over de weg. Zijn er elektrische bestelwagens? Helaas, die konden we (in 2014) niet vinden. Kunnen we het dan zelf? Gezocht naar een partner én gevonden. Het bleek een startup. Samen met deze startup hebben we voor vervoer in binnensteden een ‘streetscooter’ ontwikkeld en later gebouwd.” Branko haalt adem en benadrukt: “Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een elektrische bus voor pakket distributie.

"Wees vooral niet bang om op je neus te gaan".

In Nederland rijden nu zo’n 350 van deze elektrische bussen rond inmiddels aangevuld met 400 elektrische Mercedessen. Ik vind dit een mooi voorbeeld van hoe je, als je echt wil, met name bij zo’n groot bedrijf als het onze, ook een groot verschil kunt maken. En vergeet niet, een groot deel van de uitstoot zit in ‘the last mile’. Daar zit de eerste en ook meeste winst. Als je dat weet en kijkt naar wat nu kan, heb je veel impact."

Welk advies geef je de volgende generatie sustainability managers?

Het blijft even stil. Branko moet even nadenken. “Ik weet niet of dat zoveel anders is… Ik denk dat dat ook voor de volgende generatie geldt. Ze moeten doen wat wél kan. Stel je bent een middelgroot MKB bedrijf met zo’n 10 – 20 auto’s. Denk erover na, moeten die auto’s allemaal overal naar toe of kun je dat optimaliseren door er een paar in de buurt te laten rijden en daar mee te experimenteren. Begin met ervaring op te doen. Laat bijvoorbeeld twee of drie auto’s op een andere brandstof rijden. Of elektrisch. Heb je te weinig stroomvoorziening, wat kan dan wél. Kun je wat met HVO diesel? Met andere woorden, kijk wat kan en werkt.” Branko is even stil. “Ja, ik heb wel een advies aan de volgende generatie. Wees vooral niet bang om op je neus te gaan en maak jezelf uiteindelijk overbodig.

"Maak jezelf uiteindelijk overbodig".

CO2 neutraliteit is nu een expliciete doelstelling, maar moet impliciet en vanzelfsprekend worden en moet onderdeel worden van je bedrijfsdenken. Met een positieve business case ondersteund door de juiste ‘mindset’. Als dat zo is, is duurzaamheid ingebed in de organisatie en ben je overbodig. Dat lijkt mij een mooi advies” zegt Branko lachend.

Wat adviseer je je jongere zelf?

“Interessante vraag” zegt Branko. “Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Ik had eerder meer in gang kunnen zetten. Helaas speelde het nog niet echt. De energietransitie speelde toen nog niet. Dus als ik iets aan mijn jongere zelf zou moeten adviseren, dan zou ik toch zeggen “verdiep je, neem het tot je”.  
Interessant is ook de vergelijking met digitalisering. Bij die transitie accepteren we kannibalisatie. Hier zouden we dat ook meer kunnen doen. Ontwikkel concepten die de eigen business kannibaliseren. Daar leer je van. Dat verdiept je. En misschien ook wel: Stel een voorbeeld, maak het verschil”

Wat zijn je daily mantra’s?

“Heb ik eigenlijk wel daily mantra’s?” vraag Branko zich af. “Ik denk eigenlijk van wel. Kijk om je heen! Zie de noodzaak! Ik begin de dag vaak met het uitlaten van de hond. Met een leeg hoofd beginnen. Ik ben graag buiten en geniet graag van de natuur. Dat doet me dagelijks beseffen waar ik het voor doe. Het zou fijn zijn als mijn kinderen ook nog van de mooie natuur kunnen genieten. Dat zij nog ijskappen in de Alpen kunnen zien. En als je om je heen kijkt, wees je dan bewust van wat je zelf kan doen. Wat je wilt behouden. Gebruik je positie en je naasten, gebruik voorbeelden om te inspireren!”

Met deze serie willen we als nlmtd.com sustainability rolmodellen in de spotlight zetten; welke personen geven leiding en inhoud aan de sustainability ambitie binnen organisaties (wie zijn dat en hoe doen ze dat, in welke mate verschillen ze van elkaar, en wat is de reden daarvoor). Ben of ken je een sustainability leader die niet mag ontbreken. Neem contact op met ons: marthe@nlmtd.com of boudewijn@nlmtd.com. Wil je inzicht krijgen in jouw sustainability performance en waar je het beste mee kunt beginnen? Klik hier voor onze kickstarter!

"Nu doen, wat nu kan!"

Maak kennis met onze serie over en met sustainability frontrunners. Het doel van de serie is de zichtbaarheid van de voorlopers op het gebied van zero emission en hun aanpak te vergroten en de followers te inspireren. Hoe vullen zij hun rol in? Welke adviezen geven ze?  

Vandaag: Branko Schuurman Vice President International & Strategy van DHL Parcel. In zijn rol heeft hij naast zijn business verantwoordelijkheid, ook de taak om DHL te helpen CO2 neutraal te worden. Al sinds 2007 is DHL actief bezig haar CO2 footprint te reduceren en hebben ze zich in 2017 uitgesproken voor het Parijs Klimaat akkoord. CO2 neutraal in 2050! De inspanningen van DHL gaan echter verder. Naast hun focus op CO2 reductie, wordt het wereldwijde DHL netwerk ook ingezet om bij grootschalige calamiteiten bijstand te verlenen. In dat kader wordt ook samengewerkt met de UN.

Hoe lukt het Branko om nu resultaten te boeken? Hoe werkt dat in een bedrijf met meer dan vijfhonderdduizend medewerkers en waar 3% van het BNP van de wereld door DHL’s handen gaat? Waar de economische realiteit gecombineerd moet worden met duurzame doelstellingen. We stellen Branko vier persoonlijke vragen.  

Wat adviseer je organisaties die starten met sustainability?

Branko antwoordt meteen. “Doen, wat nú kan! En soms zelfs doen wat nog niet kan. Zoals je begrijpt zijn wij en onze klanten verantwoordelijk voor veel bewegingen. In de lucht, op zee en op de weg. De hieraan gerelateerde uitstoot wilden we terugdringen, maar hoe wisten we nog niet. Elektrische vrachtwagens kenden we niet en over vliegtuigen hoeven we het al helemaal niet te hebben. Maar wat kan dan wel? Dat betekent: gaan voor wat wél kan en daarom kozen we in eerste instantie voor het transport over de weg. Zijn er elektrische bestelwagens? Helaas, die konden we (in 2014) niet vinden. Kunnen we het dan zelf? Gezocht naar een partner én gevonden. Het bleek een startup. Samen met deze startup hebben we voor vervoer in binnensteden een ‘streetscooter’ ontwikkeld en later gebouwd.” Branko haalt adem en benadrukt: “Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een elektrische bus voor pakket distributie.

"Wees vooral niet bang om op je neus te gaan".

In Nederland rijden nu zo’n 350 van deze elektrische bussen rond inmiddels aangevuld met 400 elektrische Mercedessen. Ik vind dit een mooi voorbeeld van hoe je, als je echt wil, met name bij zo’n groot bedrijf als het onze, ook een groot verschil kunt maken. En vergeet niet, een groot deel van de uitstoot zit in ‘the last mile’. Daar zit de eerste en ook meeste winst. Als je dat weet en kijkt naar wat nu kan, heb je veel impact."

Welk advies geef je de volgende generatie sustainability managers?

Het blijft even stil. Branko moet even nadenken. “Ik weet niet of dat zoveel anders is… Ik denk dat dat ook voor de volgende generatie geldt. Ze moeten doen wat wél kan. Stel je bent een middelgroot MKB bedrijf met zo’n 10 – 20 auto’s. Denk erover na, moeten die auto’s allemaal overal naar toe of kun je dat optimaliseren door er een paar in de buurt te laten rijden en daar mee te experimenteren. Begin met ervaring op te doen. Laat bijvoorbeeld twee of drie auto’s op een andere brandstof rijden. Of elektrisch. Heb je te weinig stroomvoorziening, wat kan dan wél. Kun je wat met HVO diesel? Met andere woorden, kijk wat kan en werkt.” Branko is even stil. “Ja, ik heb wel een advies aan de volgende generatie. Wees vooral niet bang om op je neus te gaan en maak jezelf uiteindelijk overbodig.

"Maak jezelf uiteindelijk overbodig".

CO2 neutraliteit is nu een expliciete doelstelling, maar moet impliciet en vanzelfsprekend worden en moet onderdeel worden van je bedrijfsdenken. Met een positieve business case ondersteund door de juiste ‘mindset’. Als dat zo is, is duurzaamheid ingebed in de organisatie en ben je overbodig. Dat lijkt mij een mooi advies” zegt Branko lachend.

Wat adviseer je je jongere zelf?

“Interessante vraag” zegt Branko. “Eigenlijk is het niet zo moeilijk. Ik had eerder meer in gang kunnen zetten. Helaas speelde het nog niet echt. De energietransitie speelde toen nog niet. Dus als ik iets aan mijn jongere zelf zou moeten adviseren, dan zou ik toch zeggen “verdiep je, neem het tot je”.  
Interessant is ook de vergelijking met digitalisering. Bij die transitie accepteren we kannibalisatie. Hier zouden we dat ook meer kunnen doen. Ontwikkel concepten die de eigen business kannibaliseren. Daar leer je van. Dat verdiept je. En misschien ook wel: Stel een voorbeeld, maak het verschil”

Wat zijn je daily mantra’s?

“Heb ik eigenlijk wel daily mantra’s?” vraag Branko zich af. “Ik denk eigenlijk van wel. Kijk om je heen! Zie de noodzaak! Ik begin de dag vaak met het uitlaten van de hond. Met een leeg hoofd beginnen. Ik ben graag buiten en geniet graag van de natuur. Dat doet me dagelijks beseffen waar ik het voor doe. Het zou fijn zijn als mijn kinderen ook nog van de mooie natuur kunnen genieten. Dat zij nog ijskappen in de Alpen kunnen zien. En als je om je heen kijkt, wees je dan bewust van wat je zelf kan doen. Wat je wilt behouden. Gebruik je positie en je naasten, gebruik voorbeelden om te inspireren!”

Met deze serie willen we als nlmtd.com sustainability rolmodellen in de spotlight zetten; welke personen geven leiding en inhoud aan de sustainability ambitie binnen organisaties (wie zijn dat en hoe doen ze dat, in welke mate verschillen ze van elkaar, en wat is de reden daarvoor). Ben of ken je een sustainability leader die niet mag ontbreken. Neem contact op met ons: marthe@nlmtd.com of boudewijn@nlmtd.com. Wil je inzicht krijgen in jouw sustainability performance en waar je het beste mee kunt beginnen? Klik hier voor onze kickstarter!

Posted by
Marthe Posthumus
On
February 26, 2021
March 1, 2021