The future starts here

We are on a mission.

We are on a mission. And we hope you will join us. The world around us is changing ever more and faster. And that requires a different way of working within organizations. And, of course, also from their advisers. At nlmtd we help organizations to become future-proof. By co-creating a learning organization whose purpose, strategy, people and resources are optimally attuned in order to find the right balance between execution, improvement, innovation and change. So that, as an organization, you can not only secure your own future, but also that of our society and planet. Anultimate combination of people, planet and profit.

Get in touchView job openings

Word een vliegeraar

Voor toekomstbestendigheid is een adaptieve, ondernemende manier van werken vereist waarbij de klant centraal staat in je waardecreatie. En dat is een kwestie van balans vinden tussen wat wij de ‘Veerkrachtige Vier’ activiteiten noemen: verrichten, verbeteren, vernieuwen en veranderen.

Het zorgt voor een lerende organisatie die zo wendbaar is als een vlieger in de wind. Een snelle en slimme organisatie waarin medewerkers met bezieling, plezier en focus tot high performance komen. En met dit doel voor ogen realiseren wij interventies op de organisatorische succesfactoren van purpose, strategie, leiderschap en middelen.

Onze passie is impact maken, binnen organisaties en voor onze maatschappij en planeet. Samen zoeken we naar duurzame oplossingen voor de toekomst: voor de veranderende markt en de veranderende wereld om ons heen. Dat betekent samen ondernemen en ondernemende projecten oppakken. Tastbaar resultaat is waar het ons daarbij om gaat. Resultaten die ertoe doen, ook voor onze planeet en maatschappij. En wij geloven dat ondernemerschap de daarvoor benodigde kwaliteit en passie naarboven brengt.

nlmtd word vliegeraar